Trang chủ / Vòng tay đá mắt hổ / Vòng tay đá mắt hổ ống Trúc - Trang sức đá quý phong thuỷ đá mắt hổ

Vòng tay đá mắt hổ ống Trúc

Vòng tay đá mắt hổ vàng hình ống trúc, hàng đẹp.

Trang sức phong thủy: vòng tay mắt hổ đem lại may mắn, trừ tà, phù hợp cho người mạng Thổ và mạng Kim.

Chất liệu: đá mắt hổ

Hình dạng: vòng tay đá mắt hổ vàng kiểu ống trúc là Đá Phong Thủy Mang Lại May Mắn Tăng cường hỗ trợ sức khỏe. Hãy chọn ngay 1 vòng tay đá mắt hổ tặng Sếp nhé.

Vòng tay đá mắt hổ vàng hình ống trúc, hàng đẹp.

Trang sức phong thủy: vòng tay mắt hổ đem lại may mắn, trừ tà, phù hợp cho người mạng Thổ và mạng Kim.

Chất liệu: đá mắt hổ

Hình dạng: vòng tay đá mắt hổ vàng kiểu ống trúc là Đá Phong Thủy Mang Lại May Mắn Tăng cường hỗ trợ sức khỏe. Hãy chọn ngay 1 vòng tay đá mắt hổ tặng Sếp nhé.