Trang chủ / Vòng tay đá mắt hổ / Vòng tay đá mắt hổ xanh 6 ly là trang sức đá quý phong thuỷ - Cửa hàng

Vòng tay đá mắt hổ xanh 6 ly

Vòng tay đá mắt hổ xanh 6 ly là trang sức đá quý phong thuỷ

Trang sức phong thuỷ: Vòng tay đá mắt hổ phong thuỷ đem lại may mắn, phù hợp cho người mạng Mộc và mạng Hoả.

Chất liệu: đá mắt hổ xanh

Kích thước hạt: 6 ly

Số hạt: 26 hạt

Vòng tay đá mắt hổ xanh 6 ly là trang sức đá quý phong thuỷ

Trang sức phong thuỷ: Vòng tay đá mắt hổ phong thuỷ đem lại may mắn, phù hợp cho người mạng Mộc và mạng Hoả.

Chất liệu: đá mắt hổ xanh

Kích thước hạt: 6 ly

Số hạt: 26 hạt