Mặt đá mắt hổ

Mặt đá mắt hổ tuổi Mùi

200,000

Mặt đá mắt hổ tuổi Mùi

Mặt dây chuyền đá mắt hổ chạm tuổi Mùi hình con Dê.Trang sức phong thuỷ: mặt con Dê đá mắt hổ phong thuỷ mang lại sung túc đầy đủ.Mặt dây chuyền đeo cổ đá mắt hổ thời trang, cá tính...